Cennik


Cena osuszania budynków Wrocław i okolice
·       Do wyceny usługi osuszania często potrzebne będą oględziny celem określenia stopnia zawilgocenia i rodzaju zniszczeń.
·       Przed rozpoczęciem współpracy ustalamy cenę za dzień pracy urządzeń.
·       Całkowity koszt osuszania uzależniony będzie od czasu jaki potrzebny będzie na osuszenie danego lokalu.
·       Koszt dojazdu na miejsce wykonania usługi uzależniony jest od ilości kilometrów.
·       Jeżeli posiadasz ważną polisę ubezpieczeniową nieruchomości, która obejmuje swoim zakresem szkody powstałe m.in. po zalaniu, w przypadku jej powstania masz prawo przywrócić budynek do stanu sprzed powstania szkody na koszt ubezpieczyciela.
·       Po zgłoszeniu szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym podpisujemy dokumenty cesji a wypłata odszkodowania za wykonane prace nastąpi już bezpośrednio na nasze konto.
·       Poszkodowany nie musi płacić za nasze usługi z własnych środków i czekać na ich zwrot przez ubezpieczyciela.
·       Budynki prywatne bez polisy ubezpieczeniowej osuszamy w oparciu o umowę z poszkodowanym. Płatności za usługę dokonuje wtedy klient.

Masz pytania lub potrzebujesz wyceny? Zadzwoń 532 236 217

Formularz kontaktowy